Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin gạo tuần từ 3/03 - 10/03/08
10 | 03 | 2008
Bản tin gạo tuần là nguồn cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ liên tục xuất bản. Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)


1. Tiền Giang: Vụ lúa đông xuân 2007-2008 cho mức lãi tăng khoảng 30%

2. Bình Định: Phải gieo sạ lại trên 705 ha lúa đông xuân

3. Bộ trưởng chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung gieo trồng vụ Đông Xuân

4. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng trên 50%

5. Giá gạo trên thị trường Châu Á tiếp tục tăng mạnh


Tải bản tin tại đây

Liên lạc với tác giả bài viết: Trần Lan Phương, Email: tranlanphuong@agro.gov.vn,
DT; 04 8219859, DTDD: 0904 302 158


Báo cáo phân tích thị trường