Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đánh giá nhu cầu, ưu tiên về tạo thuận lợi thương mại trong WTO
12 | 03 | 2008
Ngày 10/3, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Ban thư ký Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của châu Âu cho Việt Nam tổ chức hội thảo về đánh giá nhu cầu và những ưu tiên về tạo thuận lợi thương mại trong WTO.
Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong môi trường hội nhập WTO, một trong những nội dung đang được quan tâm nhiều nhất là vấn đề tạo thuận lợi cho thương mại vì nó tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Ông Ngọc Anh cho biết hiện nay việc đàm phán Hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại trong vòng Doha đã vào giai đoạn cuối, các nội dung mà Hiệp định bao quát gần như toàn bộ các nội dung hoạt động của hải quan. Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tham gia vào quá trình đàm phán để nắm bắt, chuẩn bị tốt cho việc triển khai sau này và chuẩn bị các nhu cầu hỗ trợ liên quan.

Ông Ngọc Anh khẳng định việc tổ chức hội thảo là bước tiếp cận chính thức của Việt Nam nhằm xác định, đề xuất các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật đối với WTO. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp cận phương pháp đánh giá khoa học, hệ thống, chuẩn bị việc nhìn nhận các công việc thực tiễn theo quan điểm, yêu cầu của WTO.Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường