Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu rau, hoa, quả sang EU được hỗ trợ
18 | 03 | 2008
Đây là một trong những nội dung hợp tác vừa được ký kết giữa Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh (HCACS) và Trung tâm xúc tiến Xuất khẩu sang EU từ các quốc gia đang phát triển của Hà Lan (CBI).
Theo thỏa thuận hợp tác, dự án hỗ trợ xuất khẩu rau, hoa, quả sang thị trường EU gồm 2 chương trình: phát triển tổ chức, quản lý và “marketing” xuất khẩu. Chương trình hợp tác chiến lược này là để tận dụng các nguồn lực của các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của sản phẩm nông nghiệp cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập WTO.

Giám đốc HCACS cho biết, chương trình hợp tác sẽ kéo dài trong 3 năm (2008 – 2010), với mục tiêu đẩy mạnh việc xuất khẩu các sản phẩm rau, hoa, quả sang thị trường EU và nâng cao năng lực hỗ trợ của HCACS, cũng như mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ quan quản lý ngành nông nghiệp của các địa phương có lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp sang thị trường EU. Hiện TP Hồ Chí Minh là một trong những vùng sản xuất chính, có lợi thế phát triển hoa, lan, cây cảnh với nhiều chủng loại phong phú (mai vàng, lan, bonsai...), đồng thời còn là nơi tiêu thụ, trung chuyển lớn nhất của cả nước đi thị trường EU.Nguồn: chebien.gov
Báo cáo phân tích thị trường