Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khối lượng đường trắng tinh chế của Nga giảm 55%
28 | 03 | 2008
Theo Hiệp hội những nhà sản xuất đường Nga, tính từ đầu năm đến hết ngày 19/3, Nga đã tinh chế được 393.300 tấn đường trắng từ đường thô nhập khẩu, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.
Nga đã giới hạn mức đường thô nhập khẩu bằng thuế nhập khẩu theo mùa, với mức thuế từ 220- 270 USD/tấn, được áp dụng từ tháng 12/2007 đến tháng 5/2008, thay vì mức thuế nhập khẩu 140 USD/tấn như trước đây.

Mức thuế 220 USD/tấn đã được áp dụng vào tháng 12/07. Chính phủ Nga đã quyết định tiếp tục giữ mức thuế này trong tháng 5/08.

Dưới đây là bảng số liệu về khối lượng đường tinh chế:

(Đơn vị tính: tấn)
Chỉ tiêuTính đến ngày 19/3/2008Tính đến ngày 19/3/2007
Đường thô nhập khẩu 305.600 964.400
Đường thô đưa vào tinh chế(1)396.800 891.500
Đường trắng thành phẩm393.300 872.000
Số lương nhà máy10 22
Đường thô dự trữ121.000177.400

* Ghi chú: Khối lượng đường thô đưa vào tinh chế bao gồm cả đường dự trữ từ năm trước.
Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường