Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới ngày 2/4: giá tăng
05 | 04 | 2008
Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trong ngày 2/4 do các quỹ đầu cơ tích cực mua các hợp đồng kỳ hạn tháng 7 và tháng 10, trong bối cảnh nhiều mặt hàng khác tăng giá và Đôla Mỹ giảm giá.
Trên thị trường đường trắng London, giá hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng lên mức cao nhất của 2 tuần.
Theo Giám đốc Hiệp hội các Nhà máy Đường Ấn Độ, sản lượng đường nước này niên vụ tới dự đoán đạt 22 triệu tấn, giảm mạnh so với 26,5 triệu – 27 triệu tấn niên vụ này, chủ yếu do nông dân ở các bang Maharashtra, Uttar Pradesh và miền nam Ấn Độ chuyển sang trồng các loại cây khác cho lợi nhuận cao hơn cây mía. Xuất khẩu đường nước này trong niên vụ này (kết thúc vào 30/9) sẽ đạt khoảng 3-3,1 triệu tấn, giảm mạnh so với mức dự báo của chính phủ là 5 triệu tấn.
Trong tháng 3, Braxin đã xuất khẩu 910.000 tấn đường, thấp hơn so với mức 1,2 triệu tấn của tháng 2.
Braxin đã xuất khẩu 278,8 triệu lít ethanol trong tháng 3, so với 365 triệu lít của tháng 2 và 224,3 triệu lít của tháng 3/2007.
Trong năm kết thúc vào tháng 9, nhà máy tinh luyện đường lớn nhất của Dubai, Al-Khaleej, có kế hoạch nhập khẩu 1,5 triệu tấn đường thô, trong đó 1 triệu tấn sẽ nhập từ Ấn Độ để tận dụng lợi thế về cước phí vận tải.

Giá đường thế giới:
Đường số 11
Giao tháng 7/08
Tại NewYork
Uscent/lb
12,23
+0,26
Đường trắng
Giao tháng 8/08
Tại London
USD/T
336,30
+4,20Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường