Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đường nhập lậu gây khó khăn cho sản xuất trong nước
10 | 05 | 2008
Bộ Công Thương cho biết, tình trạng nhập lậu đường qua biên giới diễn ra phức tạp với khoảng 300 tấn/ngày và giá thấp hơn nhiều so với giá tại thị trường trong nước, gây khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mặt hàng này.
Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đường nhập lậu để góp phần ổn định sản xuất và kinh doanh đường trong nước.

Theo Cục chế biến và Hiệp hội Mía đường, lượng đường các nhà máy bán ra trong tháng 4 đạt 78.000 tấn, giảm 20.000 tấn so với bình thường do bị cạnh tranh bởi đường nhập lậu.

Lượng đường tồn kho tại các nhà máy tính đến hết ngày 30/4 là 360.000 tấn. Giá đường tại các nhà máy trong tháng cũng giảm từ 300 đến 500 đồng/kg.

Giá bán đường tại các trung tâm bán buôn dao động ở mức đường kính trắng 7.500 đồng đến 8.000 đồng/kg, đường tinh luyện từ 7.800 đồng đến 8.500 đồng/kg, đường vàng 7.700 đồng đến 7.800 đồng/kg.

Giá bán lẻ đường RE trên thị trường tại địa bàn Hà Nội phổ biến từ 9.000 đồng đến 11.000 đồng/kg.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường