Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dragon Capital đánh giá cao ấn phẩm phân tích thị trường nông sản AGROINFO
31 | 05 | 2008
AGROINFO - Chiều ngày 29/5/2008, ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia phân tích cao cấp Tập đoàn đầu tư Dragon Capital có buổi gặp gỡ và trao đổi về phân tích và dự báo thị trường nông sản với đại diện Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn.
AGROINFO - Chiều ngày 29/5/2008, ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia phân tích cao cấp Tập đoàn đầu tư Dragon Capital có buổi gặp gỡ và trao đổi về phân tích và dự báo thị trường nông sản với đại diện Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn.

Theo Ông Nguyễn Anh Tuấn, trong bối cảnh thị trường đầu tư các mặt hàng nông sản kỳ hạn đang sôi động, các ấn phẩm phân tích và dự báo thị trường nông sản (tuần, quý, năm, và các báo cáo đặc biệt) hiện nay Trung tâm Thông tin đang cung cấp trên thị trường là rất hữu ích.

Dragon Capital đã đăng ký là khách hàng dài hạn các ấn phẩm phân tích và dự báo thị trường của Trung tâm Thông tin:
- Bản tin tuần thị trường gạo Việt Nam
- Bản tin tuần thị trường thực phẩm Việt Nam
- Báo cáo thường niên ngành hàng gạo Việt Nam
- Báo cáo thường niên ngành nông nghiệp Việt Nam


Liên hệ với người viết tin này:

Phạm Hoàng Ngân (agroinfo)Báo cáo phân tích thị trường