Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sầu riêng Dona tìm được thị trường tại Trung Quốc
19 | 06 | 2008
Trong lúc thị trường sầu riêng các tỉnh phía Nam ế ẩm và rớt giá do không tìm kiếm được thị trường vào lúc thu hoạch đông ken thì Công ty Phát triển công nghệ sinh học - Donatechno (sầu riêng có tên thương hiệu là Sầu riêng Dona) lại ký được hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn sầu riêng qua Quảng Châu - Trung Quốc. Thị trường này rất lớn, bình quân tiêu thụ 400 - 500 tấn/ngày và trước đây duy nhất chỉ có Thái Lan cung ứng.

Ông Nguyễn Phú Cường (Giám đốc) cho biết việc tìm kiếm được thị trường là kết quả của nhiều yếu tố do Sầu riêng Dona đảm bảo và quản lý được chất lượng. Để làm được điều đó, sau nhiều năm tìm tòi, Dona đã đề xuất được quy trình trồng và chăm sóc sầu riêng đảm bảo chất lượng và phổ biến cho các hộ nông dân trồng SR của các địa phương tham gia đầu tư cùng Dona. Trong đó việc ghi chép quá trình chăm sóc vườn, thời gian xả nhị của từng đợt hoa là rất quan trọng.

Dona đã hoàn thiện quy trình sau thu hoạch, trong đó bắt buộc thu hoạch đúng độ chín (thời gian từ khi xả nhị đến thu hoạch là 115 ngày), bảo quản trong kho lạnh 15 độ C trong khoảng thời gian từ 7 - 10 ngày.

Do lệch vụ với Sầu riêng Thái Lan. Mùa vụ SR Thái tập trung từ tháng 4 - tháng 6, còn SR của Dona lại từ tháng 6 - tháng 9. Do vậy SR Dona không những bán được lượng lớn mà còn được giá cao.

Dự kiến, năm nay Dona xuất bán được 700 - 800 tấnNguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường