Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các nước trồng chè đồng ý thành lập diễn đàn chè thế giới
25 | 06 | 2008
Đề xuất của chủ tịch Uỷ ban chè Kênia về diễn đàn các nhà sản xuất chè thế giới (ITPF), đã nhận được sự đồng thuận của các nước sản xuất chè lớn, trong một cuộc họp của các nhà trồng chè chính vừa tổ chức tại Trung Quốc.
Chủ đề của ITPF sẽ thảo luận về các vấn đề mà các nước đang phải đối mặt, như việc phát triển hệ thống giao dịch điện tử cho chè, phát triển và bảo tồn giống, nghiên cứu và phát triển thị trường, tập hợp dữ liệu và chia sẻ thông tin.
10 nước tham gia vào ITPF bao gồm: Ấn Độ, Sri Lanka, Kênia, Inđônêsia, Bănglađét, Nepal, Malawi, Tanzania, Mauritius và Zimbabwe. Chủ tịch Uỷ ban chè Kênia đồng thời cũng là chủ tịch diễn đàn ITPF.
Mặc dù vậy, Trung Quốc một nhà sản xuất chè chính của thế giới, được ưu tiên nhưng vẫn không có tên trong danh sách tham gia diễn đàn. Tuy nhiên, Trung Quốc là nước chỉ sản xuất chè xanh, không có nhiều đặc điểm hàng hoá giống với các nước còn lại, do tất cả các nước này đều sản xuất chè đen.
Diễn đàn các nhà sản xuất chè được đề cập lần đầu tiên tại cuộc họp của nhóm liên chính phủ (IGG) về chè tại Kênia năm 2006. Sau đó, vấn đề này lại một lần nữa được đưa ra thảo luận tại Hội nghị chè quốc tế ở Côlômbô năm 2007. Và tiếp tục được đưa ra thảo luận tại Hội nghị chè quốc tế tổ chức ở Guwahati tháng 11/07. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được thực hiện do sự vắng mặt của một số các nuớc sản xuất chè lớn.
Các thành viên tham gia muốn công nhận ITPF như một nhóm công việc trong khuôn khổ IGG, và tồn tại độc lập được công nhận bởi tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO).Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ