Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Guatêmala giảm
02 | 08 | 2008
Hịêp hội sản xuất đường Guatêmala cho biết, sản lượng đường niên vụ 2007/08 của nước này sẽ giảm khoảng 2,3% xuống còn 2,12 triệu tấn, do thời tiết xấu, mặc dù diện tích mía tăng.^
Armando Boesche, chủ tịch Hiệp hội cho biết, sản lượng giảm chủ yếu là do thời tiết bất lợi hồi cuối năm ngoái, khi mưa lớn kéo dài làm giảm giờ nắng, thêm vào đó gió lớn đã làm đổ nhiều diện tích mía.

Hiệp hội đường Guatêmala cho biết, xuất khẩu đường niên vụ 2007/08 đạt khoảng 1,36 triệu tấn, bao gồm cả đường trắng, đường thô và các loại đường khác.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường