Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của các nước Trung Mỹ giảm 6,4%
15 | 08 | 2008
Theo hiệp hội ngành đường Trung Mỹ, sản lượng đường của khu vực này niên vụ 2007/08 đã giảm 6,4% so với niên vụ trước.^
Tổng sản lượng đường của Costa Rica, Guatêmala, Panama, En Sanvađo, Nicaragua và Hondurát, niên vụ 2007/08 là 4,09 triệu tấn đường, giảm so với mức 4,37 triệu tấn của niên vụ 2006/07.

Tổ chức này cũng cho biết, xuất khẩu đường của các nước này cũng đã giảm 3,2% xuống còn 2,26 triệu tấn.

Guatêmala, nước sản xuất đường lớn nhất khu vực này đã sản xuất được khoảng 2,12 triệu tấn đường trong niên vụ 2007/08, giảm 8,8% so với niên vụ trước do giảm sản lượng mía và khiến xuất khẩu của nước này giảm 3%.

Thời tiết xấu cùng với lũ lụt đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho niên vụ đường năm nay của Costa Rica và Nicaragua.

Dưới đây là số liệu sản xuất và xuất khẩu của khu vực này.

(Đơn vị tính: tấn)

Chỉ tiêu2006/072007/08Thay đổi (%)
Costa Rica411.277 374.379 -9.0
El Salvador548.426561.141 +2.3
Guatemala2.325.048 2.119.357-8.8
Honduras394.735385.662 -2.3
Nicaragua517.828495.212-4.4
Panama 174.378157.516-9.7
Tổng4.371.6924.093.267-6.4

Chỉ tiêu2006/072007/08Thay đổi (%)
Costa Rica138.956117.757-15.3
El Salvador279.429309.291+10.7
Guatemala1.488.4131.444.353-3.0
Honduras122.57999.819 -18.6
Nicaragua261.897261.8970.0
Panama 46.94730.538-35.0
Tổng2.338.2212.263.655-3.2Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường