Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ: Thương mại thịt đỏ tháng 7/08 tăng 8%
28 | 08 | 2008
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong tháng 7/08 sản lượng thịt đỏ dành cho thương mại đạt 4,252 tỷ lbs, tăng 8% so với 3,94 tỷ lbs của tháng 7/07 và tăng 5% so với 4,050 tỷ lbs trong tháng 6 vừa qua.^
Trong đó, sản lượng thịt bò thương mại đạt 2,373 tỷ lbs, tăng 5% so với 2,257 tỷ lbs trong tháng 7/07 và so với 2.263 tỷ lbs trong tháng 6/08.

Sản lượng thịt lợn thương mại đạt 1,853 tỷ lbs, tăng 12% so với 1,66 tỷ lbs so với tháng 7/07 và tăng 5% so với 1,762 tỷ lbs trong tháng 6/08.

Tính chung cho 7 tháng đầu năm 2008, sản lượng thịt đỏ thương mại đạt 29,295 tỷ lbs, tăng 6% so với 27,519 tỷ lbs cùng kỳ năm trước.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường