Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su của Thái Lan 9 tháng đầu năm 2008 tăng 1,68%
20 | 11 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Thái Lan, tháng 9/2008 nước này xuất khẩu được 277,47 ngàn tấn cao su các loại đạt kim ngạch 480 triệu USD, tăng 11,27% về lượng và tăng 46,48% về trị giá so với tháng 9/2007.
Tính đến hết 9 tháng năm nay, Thái Lan xuất khẩu được trên 2 triệu tấn cao su các loại với trị giá 5,13 tỉ USD, tăng 1,86% về lượng và tăng 23,46% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Trong đó, chủng loại cao su ở dạng tấm xuất được nhiều nhất với gần 73 ngàn tấn, trị giá 124 triệu USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 37,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá xuất khẩu trung bình đạt 1.700 USD/T, tăng 24,27% so với giá xuất khẩu trung bình tháng 9/2007.

Chủng loại cao su này được xuất chủ yếu sang Malaysia đạt 47,36 ngàn tấn với giá xuất khẩu trung bình 1.665 USD/T; Trung Quốc đạt 15,5 ngàn tấn với giá 1.763 USD/T… Tổng lượng cao su này xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm nay đạt trên 556 ngàn tấn, trị giá 913,35 triệu USD, giảm 4,74% về lượng nhưng lại tăng 10,38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến, xuất khẩu cao su TSNR 20 đạt gần 66 ngàn tấn với trị giá 189,5 triệu USD, tăng 8,71% về lượng và tăng 45,57% về trị giá so với tháng 9/2007. Thị trường xuất khẩu chủ yếu chủng loại cao su này là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Đức. Trong đó, giá xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 2.841 USD/T, Nhật Bản đạt 2.942 USD/T, Hàn Quốc đạt 2.835 USD/T, Brazil đạt 2.866 USD/T và Ấn Độ đạt 2.939 USD/T.

Cao su RSS3 cũng xuất được 61,7 ngàn tấn với trị giá 176,43 triệu USD, giảm 0,27% về lượng song lại tăng 31,85% về trị giá so với tháng 9/2007. Loại cao su này được xuất nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc đạt 15,94 ngàn tấn với giá xuất khẩu trung bình đạt 2.850 USD/T, tiếp đến Nhật Bản đạt trên 14 ngàn tấn, giá xuất khẩu đạt 2.837 USD/T…Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường