Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bắc Giang xuất khẩu dưa chuột dầm dấm sang Ru-Ma-Ni
12 | 01 | 2009
Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang vừa xuất 5 công-te-nơ dưa chuột bao tử dầm dấm với khối lượng 70 tấn sang Ru-ma-ni, một trong những thị trường truyền thống của đơn vị.

Đây là lô hàng đầu tiên doanh nghiệp này chế biến xuất khẩu trong năm 2009 với tổng giá trị hợp đồng gần 60 nghìn USD. Được biết năm 2008, Công ty chế biến, xuất khẩu 2,8 nghìn tấn nông sản gồm: gấc, dưa chuột dầm dấm, cà chua đóng lọ, dứa đông lạnh, ngô ngọt… Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp đạt 1,5 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tổng doanh thu 36,8 tỷ đồng, bằng 105,1% kế hoạch.

Hiện nay, Công ty tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, tích cực tìm kiếm thị trường mới, phấn đấu năm 2009 chế biến xuất khẩu 4,2 nghìn tấn nông sản thành phẩm các loại, doanh thu đạt 38 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu trực tiếp 2 triệu USD.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường