Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐBSCL: nghiên cứu tạo giống lúa phẩm chất cao, chịu hạn
01 | 09 | 2007
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lang, trưởng bộ môn di truyền chọn giống Viện Lúa ĐBSCL, cho biết Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn đã cấp cho viện 7,5 tỉ đồng thực hiện hai đề tài nghiên cứu, lai tạo chọn giống lúa mới: “Chọn, tạo giống lúa phẩm chất cao cho ĐBSCL” và “Tạo giống lúa chống chịu khô hạn bằng chỉ thị phân tử”. Quá trình nghiên cứu được thực hiện tại viện và thử nghiệm trên nhiều đồng ruộng trong cả nước.
Dự kiến từ nay đến năm 2010, viện sẽ đưa ra thị trường khoảng năm giống lúa mới, cấp quốc gia. Trong đó, ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất gạo ngon, để xuất khẩu cạnh tranh với gạo của Thái Lan, các giống lúa lai mới còn có tính chịu hạn rất cao, thích ứng với điều kiện canh tác của nhiều vùng miền trong nước.

(Tuổi trẻ)
Báo cáo phân tích thị trường