Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2009 – Sẽ còn nhiều khó khăn
19 | 03 | 2009
Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Những thay đổi của nền kinh tế, thương mại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng lớn đến thương mại của Việt Nam. Năm 2008, nền kinh tế Hoa Kỳ đã trải qua những biến động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2009, dự báo xuất khẩu các sản phẩm nông sản sang Hoa Kỳ có thể sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn nhiều hơn so với năm 2008.

Thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2008

Theo thống kê của tổng cục Hải Quan Việt Nam, năm 2008, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang Hoa Kỳ đạt 2,52 tỉ USD chiếm 14,48% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam.

Tình hình xuất khẩu nông lâm thuỷ sản Việt Nam Sang Hoa Kỳ và thế giới

Năm 2007

Năm 2008

Tổng KN XK nông lâm thuỷ sản Việt Nam sang Hoa Kỳ (tỉ USD)

1,8

2,5

Tổng KN XK nông lâm thuỷ sản của Việt Nam (tỉ USD)

11,2

17,4

Tỷ trọng XK nông lâm thuỷ sản sang Hoa Kỳ / Tổng xuất khẩu (%)

16,45%

14,48%

Nguồn: Tổng cục Hải Quan Việt Nam

Tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang Hoa Kỳ năm 2008 đạt 55,3% so với cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên, chỉ một số ít các mặt hàng đứng đầu đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn gồm Đồ gỗ nội thất, động vật giáp xác (thuộc nhóm thủy sản), cà phê, hạt tiêu, hạt điều... Các mặt hàng khác đóng vai trò khá thấp trong tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Triển vọng Thương Mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2009

Năm 2009, theo dự báo của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm bởi sự suy giảm trong xây dựng địa ốc, tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ sẽ ở mức -0,7%, lạm phát của Hoa Kỳ sẽ ở mức 1,8%, đồng USD sẽ mạnh lên tương đối so với hầu hết các đồng tiền khác trên thế giới mặc dù mức tăng không nhiều. Nhu cầu nhập khẩu nông sản hoa Kỳ được dự báo đạt 81 tỉ USD tăng khoảng 2,14% so với năm 2008.

Xuất khẩu Nông Lâm thủy sản sang Hoa Kỳ

Dựa trên bối cảnh kinh tế của Hoa Kỳ năm 2009, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) đưa ra các dự báo ([1]) về kim ngạch xuất khẩu 10 mặt hàng sang Hoa Kỳ năm 2009 như sau:Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu 10 mặt hàng nông sản đứng đầu sang Hoa Kỳ sẽ đạt khoảng 1,73 tỉ USD, giảm khoảng 17,25% so với năm 2008. Đa số các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ giảm chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Các mặt hàng tiềm năng đứng đầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục là đồ gỗ nội thất, đồng vật giáp xác chưa chế biến, hạt điều và hồ tiêu với kim ngạch xuất khẩu trên 200 triệu USD. Tăng trưởng xuất khẩu cà phê sang Hoa Kỳ sẽ chỉ đạt 1,03% còn kim ngạch xuất khẩu hạt điều sẽ giảm khoảng 6,61% so với năm 2008.

Trong 10 mặt hàng đứng đầu về xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2009, rất có khả năng ngoài mặt hàng cà phê, chỉ còn hồ tiêu có thể tăng trưởng xuất khẩu dương với tốc độ tăng trưởng tương ứng là 6,73%, kim ngạch dự kiến đạt 49,9 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng Nông Lâm Thủy sản khác sang Hoa Kỳ đều sẽ giảm so với năm 2008 với mức độ giảm khác nhau. Mức độ giảm ít nhất là sản phẩm Bột nhào (-2,49%) và giảm nhiều nhất là chất béo, các loại nấm cục (-40,62%). Suy thoái trong ngành công nghiệp ô tô có khả năng sẽ làm giảm nhập khẩu sản phẩm cao su của Hoa Kỳ từ Việt Nam khoảng 23,71% và ảnh hưởng của khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính, bất động sản sẽ làm giảm nhập khẩu các loại gỗ ván khoảng 22,19%.

Nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp từ Hoa Kỳ

Năm 2009, nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng nhẹ do nhu cầu sử dụng vật tư nông nghiệp (đậu tương, tinh bột, lúa mỳ...) và và các loại thịt từ Hoa Kỳ của Việt Nam đang có xu thế tăng.

Các chất chế biến làm thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục là mặt hàng dẫn đầu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam. Tuy nhiên năm 2009, nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới cho Việt nam từ các nước xuất khẩu chính như Achentina, Thái Lan, Ấn độ vẫn rất ổn định, nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi tăng không đáng kể và giá nguyên liệu sản xuất sẽ giảm mạnh nên kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ Hoa Kỳ được dự báo sẽ giảm. Với nhu cầu nhập khẩu vẫn còn khá cao, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục là mặt hàng chủ chốt trong các mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Nhu cầu nhập khẩu các loại thịt (thịt lợn, thịt bò đông lạnh, ướp lạnh) cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Cùng với nhu cầu tiêu thụ các loại thịt trong nước ngày càng tăng và việc Chính phủ Việt Nam cam kết sẵn sàng thỏa tuận nhập khẩu thịt bò trên 30 tháng tuổi từ Hoa Kỳ. Năm 2009, kim ngạch nhập khẩu các loại thịt trâu bò từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng hơn nữa.

Nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác (lúa mỳ, đường, hạt quả giống, rau các loại...) cũng sẽ tăng đáp ứng nhu cầu tăng nhẹ trong nước. Riêng các sản phẩm cao su tổng hợp và nguyên liệu gỗ sẽ giảm nhập khẩu do nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm và ảnh hưởng từ việc triển vọng xuất khẩu được dự báo sẽ suy giảm trong năm 2009.[1] AGROINFO xây dựng hàm xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ dựa trên lý thuyết kinh tế vĩ mô về tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới hàm nhập khẩu của một quốc gia (tăng trưởng, nhu cầu, giá thế giới, tỷ giá hối đoái, lạm phát…) đồng thời kết hợp với các số liệu dự báo phát triển của IMF và World Bank... để đưa ra các dự báo xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang Hoa Kỳ năm 2009.

Trích từ ”Báo cáo thường niên Thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ 2008 và triển vọng 2009“ của Trung tâm Thông tin PTNNNTNguyễn Quốc Chinh - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường