Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự án 5 triệu ha rừng: thu nhập người dân tham gia dự án đạt 4 - 5 triệu đồng /hộ/năm
22 | 06 | 2007
Dự án 5 triệu ha rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng qua 7 năm thực hiện (1999 - 2005) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó 1.940ha đã được trồng mới, đạt tỷ lệ 98,22% kế hoạch. Trong đó. trồng rừng bổ sung trong diện tích rừng đặc dụng là 745,1ha, đạt tỷ lệ 85,63% kế hoạch, bổ sung rừng phòng hộ1.097ha, đạt tỷ lệ 99% kế hoạch.

Công tác trồng rừng của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã có những bước thành công đáng kể, tỷ lệ thành rừng cao (trên 80%) nhờ nỗ lực của người dân và sự tận tụy của cán bộ tham gia dự án. Trong 7 năm, đã thực hiện chăm sóc 8.255 lượt ha rừng trồng, đạt tỷ lệ 98,9% kế hoạch.

Qua đánh giá, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong 7 năm qua, đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận người dân trên địa bàn, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi ở các xã: Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Khương, Hòa Liên… Bình quân mỗi năm giao khoán cho gần 900 hộ dân và 4 tập thể khối nội chính của xã, Bộ đội biên phòng , tham gia thực hiện các công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng… của dự án.

Thu nhập người dân tham gia dự án bình quân 4 - 5 triệu đồng /hộ/năm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về rừng, giúp bà con hưởng lợi được từ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vào rừng lấy củi, đốt than làm rẫy…Quang Cường
Báo cáo phân tích thị trường