Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển vọng ngành hàng cà phê thế giới năm 2009
04 | 05 | 2009
Tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2009 sẽ đạt khoảng 122-125 triệu bao (loại 60kg), giảm 6,83% so với năm 2008 (tương ứng với 9,16 triệu bao). Giá cà phê thế giới sẽ nhiều khả năng sẽ giảm khoảng 12,57% so với mức giá trung bình của năm 2008. Ngoài những thị trường như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Ý, Pháp, Canada, Anh... là những thị trường nhập khẩu cà phê hàng đầu thế giới, năm 2009, những thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cà phê toàn cầu còn có thể là Bỉ, Áo, Thụy Sỹ, Thụy Điển…
Thị trường xuất nhập khẩu cà phê thế giới năm 2008:

Năm 2008, tổng sản lượng cung cấp cho hoạt động xuất nhập khẩu cà phê của thế giới khoảng 8 triệu tấn, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ là chủ yếu. Hoa Kỳ nhập khẩu 1,35 triệu tấn cà phê các loại với kim ngạch đạt 4,12 tỉ USD tăng 17,3% so với năm 2007. Ngoài ra, Nhật Bản, Italia, Pháp và Đức cũng là các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu cà phê rất lớn với giá trị nhập khẩu cà phê trên 1 tỉ USD. Tính tới hết tháng 11 năm 2008, 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới đã nhập tổng kim ngạch 14,01 tỉ USD, chiếm 75,53% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn thế giới. So với cùng kỳ năm 2007, kim ngạch nhập khẩu cà phê các thị trường này tăng 14,19% (tương đương 1,75 tỉ USD).

Top 10 nước có kim ngạch nhập khẩu cà phê lớn nhất 11 tháng năm 2008 (triệu USD)

Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Triển vọng thị trường cà phê thế giới năm 2009

Triển vọng sản xuất

Theo dự báo của Hiệp hội cà phê thế giới - ICO, tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2009 sẽ đạt khoảng 122-125 triệu bao (loại 60kg), giảm 6,83% so với năm 2008 (tương ứng với 9,16 triệu bao). Ở một số nước sản xuất cà phê chính như Brazil, Ấn Độ, Colombia.., sản lượng cà phê sẽ giảm.

Brazil: Theo thông tin của hiệp hội cà phê thế giới, sản lượng cà phê của Brazil vụ 2009 sẽ đạt khoảng 40 triệu bao cà phê so với 45,9 triệu bao của niên vụ 2008. Hiệp hội cà phê Brazil dự báo, sản lượng cà phê của Brazil có thể sẽ giảm từ 16%- 20%. Tổng sản lượng thu hoạch đạt từ 36,9 – 38,8 triệu bao, thấp hơn nhiều so với sản lượng 45.99 triệu bao của năm 2008.

Việt Nam: Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê năm 2009 của Việt Nam năm 2009 ước đạt khoảng 16 triệu bao (tương đương với 960.000 tấn). Như vậy theo VICOFA, sản lượng năm 2009 sẽ giảm nhẹ khoảng 0.65% so với năm 2008 tương đương khoảng 6.300 tấn. Còn theo dự báo của Hiệp hội cà phê thế giới, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ không giảm nhiều trong vụ 2009 do cây cà phê vẫn còn “trẻ”, trong 3 năm tới, cà phê Việt Nam sẽ cho sản lượng khoảng 18-21 triệu bao (tương đương với 1,08 – 1,26 triệu tấn).

Sản lượng cà phê Việt Nam giai đoạn 2007-2008 và dự báo 2009 (%)

Nguồn: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam- Ghi chú (*) Số dự báo

Các nước sản xuất khác: Theo Hiệp hội cà phê thế giới, Sản lượng của hầu hết các nước sản xuất cà phê khác (Ngoài Brazil) sẽ thay đổi không nhiều so với niên vụ 2008. Sản lượng cà phê của Colombia vụ 2009 sẽ khoảng 12,5 triệu bao (tăng khoảng 200.000 bao so với năm 2008, nhưng nếu mưa nhiều thì sản lượng sẽ giảm khoảng 200.000-500.000 bao. Hội đồng cà phê Ấn Độ dự kiến, sản lượng cà phê Arabica của Ấn Độ năm 2009 sẽ đạt khoảng 80.000 tấn, sản lượng cà phê Robusta sẽ đạt khoảng 186.500 tấn. Các nước trồng cà phê khác Indonesia, Ethiopia, Guatemala, Peru... sẽ giảm sản lượng cà phê năm 2009 do ảnh hưởng của thời tiết những tháng cuối năm 2008. Như vậy, với lượng tồn kho cuối năm 2008 khoảng 4,5 triệu bao và sản lượng mới sản xuất, tổng cung cà phê cho thế giới năm 2009 sẽ đạt khoảng 126,5-129,5 triệu bao (tương đương 7,6 – 7,8 triệu tấn).

Triển vọng giá

Tuy giá cà phê thế giới có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây (đặc biệt là 8 tháng đầu năm 2008), nhưng theo Ngân Hàng thế giới (WORLD BANK), dưới tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá tất cả các loại hàng hóa nông sản nói chung trong đó có cà phê sẽ giảm. World Bank dự báo giá cà phê Arabica sẽ giảm 14,52% trong năm 2009, giá cà phê Robusta sẽ giảm 15,08% so với mức giá bình quân của năm 2008.

Theo dự báo của AGROINFO, trong điều kiện mất mùa làm suy giảm sản lượng cà phê của Brazil và một số nước xuất khẩu chủ chốt (Việt Nam, Colombia, Ấn Độ...), cung cà phê sẽ giảm dẫn tới giá tăng cao nhưng không thể đạt tới mức đỉnh điểm của năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Giá cà phê thế giới nhiều khả năng sẽ giảm khoảng 12,57% so với mức giá trung bình của năm 2008.

Giá cà phê Robusta thị trường New York giai đoạn 2005-2008 và dự báo 2009 (USD/tấn)

Nguồn: AGROINFO

Triển vọng thị trường xuất khẩu thế giới


Ngoài những thị trường như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Ý, Pháp, Canada, Anh... là những thị trường nhập khẩu cà phê hàng đầu thế giới, năm 2009, những thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cà phê toàn cầu được thống kê trong bảng dưới đây ( ):

Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cà phê thế giới năm 2009

Country

Kim ngạch nhập khẩu cà phê 11 tháng 2008 (triệu USD)

Tăng trưởng nhập khẩu cà phê 11 tháng 2008 (%)

Tăng trưởng kinh tế năm 2008 (%)

Tăng trưởng kinh tế năm 2009 (%)

Bỉ

1.099

99,07%

1,4%

0,2%

Áo

420

18.42%

2,0%

0,8%

Thụy Sỹ

389

29,60%

1,7%

0,7%

Thụy Điển

376

19,16%

1,2%

1,4%

Hàn Quốc

263

41,17%

5,0%

4,1%

Nguồn: AGROINFO tổng hợp – Ghi chú: (*) dự báo của IMF

Bỉ là thị trường tiềm năng đứng đầu với kim ngạch nhập khẩu cà phê 11 tháng năm 2008 gần 1,1 tỉ USD, đống thời cũng là thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cà phê lớn nhất (đạt 99,07% so với năm 2007). Năm 2009, tăng trưởng kinh tế của Bỉ sẽ đạt khoảng 0,2%, nhu cầu nhập khẩu cà phê sẽ tăng nhẹ cùng với sự tăng trưởng kinh tế.

Rumani là thị trường nhập tiềm năng khẩu cà phê có tăng trưởng kinh tế lớn nhất trong năm 2008 với tốc độ 8,6%. Năm 2009, dựa vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo dự báo sẽ đạt 4,8%), thị trường Rumani được kỳ vọng sẽ là một trong những thị trường có tiềm năng rất lớn nhập khẩu cà phê của thế giới.

Slovakia là một trong số ít các thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cà phê lớn hơn 50% trong 11 tháng đầu năm 2008. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định (năm 2008 đạt 7,4%, năm 2009 dự báo đạt 5,6%), Slovakia sẽ tiếp tục là thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cà phê lớn của thế giới năm 2009.

Các thị trường tiềm năng khác (Áo, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha...) được dự báo sẽ đạt tăng trưởng kinh tế dương năm 2009 và sẽ tiếp tục tăng kim ngạch nhập khẩu cà phê. Đây sẽ là những thị trường xuất khẩu rất tốt cho ngành cà phê thế giới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm kéo theo nhu cầu tiêu dùng cà phê ở các thị trường chính đang có xu hướng giảm đi.

Trích từ ”Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009“ của Trung tâm Thông tin PTNNNT


Nguyễn Quốc Chinh - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường