Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vải thiều tràn ngập ĐBSCL
25 | 05 | 2009
Cuối tháng 5 là thời điểm vải thiều miền Bắc tràn ngập tại các chợ ĐBSCL. Giá vải thiều hiện nay khoảng 16.000-18.000 đồng/kg, nhưng sẽ không giảm nhanh như những năm trước vì vào thời điểm này ngoài thị trường trái cây chưa xuất hiện chôm chôm đầu mùa.

Năm nay là năm nhuận (có 2 tháng 5 âm lịch), nên 1 tháng sau, chôm chôm Java đầu mùa mới được thu hoạch. Đồng thời để tránh chôm chôm và vải thiều thu hoạch cùng thời điểm, hầu hết chủ nhà vườn trồng chôm chôm tại ĐBSCL chủ động tạo trái mùa nghịch để sau tháng 7 mới thu hoạch. Khi ấy cũng đã hết mùa vải thiều, chôm chôm có thể bán được giá cao.Nguồn: SGGP
Báo cáo phân tích thị trường