Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng tiêu chuẩn nuôi cá tra, basa toàn cầu
13 | 08 | 2009
Tại cuộc họp Đối thoại nuôi cá tra, basa (PAD) lần thứ 4 diễn ra trong hai ngày 5-6/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự thảo hoàn chỉnh về tiêu chuẩn toàn cầu cho việc nuôi cá tra, basa đã được đưa ra để lấy ý kiến của người nuôi cá, các nhà bán lẻ, sản xuất thức ăn và hóa chất, nhà chế biến cũng như các chuyên gia.

Đây là một tiến trình mà Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF khởi xướng từ năm 2007 nhằm tập hợp các bên liên quan thảo luận, thống nhất đưa ra một bộ tiêu chuẩn chung, áp dụng toàn cầu cho chu trình nuôi cá tra, basa. Trước đây, chưa từng có một bộ tiêu chuẩn thống nhất cho chu trình này.

Dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm 2011, Bộ tiêu chuẩn này dựa trên năng lực thực tế của các bên liên quan để giải quyết những vấn đề môi trường và xã hội từ việc nuôi cá tra, basa.

Đây là các tiêu chí cụ thể về tuân thủ pháp luật, sử dụng đất và nước, ô nhiễm nước, quản lý thức ăn nuôi, hóa chất, sức khỏe và an toàn người nuôi. Tiêu chuẩn này áp dụng trong sản xuất 2 loài cá tra (pangasianodon hypophthalmus) và cá basa (pangasius bocourti) trong tất cả hệ thống sản xuất gồm ao, bè, đăng chắn…ở mọi quy mô.

Hàng trăm nông dân Việt Nam, hầu hết là những người nuôi cá tra, basa ở quy mô nhỏ, đã tham gia vào tiến trình xây dựng bộ tiêu chuẩn này. Ông Võ Văn Kích, một người nuôi cá ở An Giang tham dự Đối thoại cho rằng việc các bên liên quan đều được bày tỏ và ghi nhận ý kiến là “cách tốt nhất để đảm bảo rằng những người nuôi cá như chúng tôi có thể áp dụng bộ tiêu chuẩn”.

Bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo một qui trình mở và minh bạch, phù hợp với yêu cầu của Bộ Quy tắc thực hành tốt cho xây dựng tiêu chuẩn môi trường và xã hội của Liên minh quốc tế về công nhận và dán nhãn môi trường và xã hội (ISEAL).

Ông Flavio Corsin, Cố vấn cao cấp về nuôi trồng thủy sản của WWF Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ tiêu chuẩn này “vì nhu cầu đối với cá tra, basa trên thế giới đang tăng rất nhanh mà Việt Nam là bên cung ứng chính”. 

8 phiên đối thoại tương tự do WWF chủ trì từ trước đến nay đã có hơn 2.000 người tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng tiêu chuẩn nuôi cho 12 loài như rô phi, tra/basa, nhuyễn thể, bào ngư, tôm, cá hồi…./. Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường