Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
DN thiếu nguyên liệu chế biến hải sản
23 | 10 | 2009
Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp đóng tại khu cảng cá Tắc Cậu (KIên Giang) thiếu nguyên liệu cho hoạt động chế biến xuất khẩu một cách trầm trọng.

Công suất chế biến của 15 doanh nghiệp được khảo sát của ngành chức năng cho thấy giảm trung bình 30%-40% khiến thu nhập của người lao động giảm mạnh.

Được biết trong những tháng gần đây, công tác đánh bắt hải sản trên vùng biển Kiên Giang gặp nhiều thuận lợi và sản lượng đánh bắt được nâng lên. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 15% lượng hải sản nguyên liệu được các doanh nghiệp tại Kiên Giang nói chung, khu cảng cá Tắc Cậu nói riêng thu mua để chế biến.

Số còn lại dân đánh bắt mang bán ra các tỉnh. Vì vậy đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu chế biến. Nguyên nhân có thể do phương thức thu mua hải sản nguyên liệu của các doanh nghiệp tại Kiên Giang chưa phù hợp, hoặc giá thu mua chưa hợp lý.Theo Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường