Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Học cách xây dựng tiêu chuẩn sạch cho vùng nuôi cá tra
24 | 11 | 2009
Ngày 22-11 tại Cần Thơ, Tổ chức SGS (Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng) tại Việt Nam đã kết thúc khóa học Global GAP cho 30 nhân viên các vùng nuôi cá tra có quy mô lớn 30-50ha.

Khóa học nhằm trang bị kiến thức cho nhân viên các vùng nuôi về thực hành chuỗi quản lý con giống, thức ăn, thuốc, dịch bệnh, an toàn vệ sinh lao động; đặc biệt là bảo vệ môi trường vùng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn “sạch” để giảm thiểu rủi ro khi vào thị trường Mỹ và EU.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường