Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
11 tháng: xuất khẩu gạo đạt gần 5,7 triệu tấn
08 | 12 | 2009
Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được gần 5,7 triệu tấn gạo, đạt giá trị kim ngạch hơn 2,3 tỉ USD.

Trong đó, riêng tháng 11 vừa qua xuất khẩu được hơn 317.000 tấn gạo, trị giá 131 triệu USD. Còn gần một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2009, khả năng cả nước xuất khẩu gạo đạt từ 6 đến 6,2 triệu tấn gạo trong cả năm là nằm trong tầm tay.

Còn theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mặc dù chịu nhiều thiệt hại về thiên tai, lũ lụt, nhưng dự kiến sản lượng lúa hàng hóa vẫn sẽ đạt 38,9 triệu tấn, vượt qua 2008 - năm được coi là sản xuất lúa gạo đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Còn gần một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2009, khả năng cả nước xuất khẩu gạo đạt từ 6 đến 6,2 triệu tấn gạo trong cả năm là nằm trong tầm tay.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường