Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các xu hướng và cơ hội khi xuất khẩu trái cây và rau sang Nhật Bản
25 | 12 | 2009
Nhật Bản là nước có loại rau quả gì thì sẽ rất ít có cơ hội cho các loại rau quả của nước ngoài có khả năng thâm nhập vào thị trường Nhật Bản.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật bản cho biết, thị trường trái cây tươi và rau quả của Nhật Bản hầu như có truyền thống tự cung cấp các sản phẩm từ địa phương tức là.Tuy nhiên, do việc giảm khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và mở cửa của thị trường nhập khẩu, Nhật Bản vẫn tăng đều khối lượng nhập khẩu. Điều này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới do sản xuất nông nghiệp trong nước dần giảm sút.

Khối lượng thị trường (Tổng khối lượng/tấn)

2002

2003 

2004 

2005 

2006 

2007

Rau 

12851.3 

12836.1 

13003.4 

13076 

13151.3 

13319.2 

Quả 

6158.2 

6293.3 

6734.4 

6993.4 

7188.3 

7163.1 


Địa phương cung cấp điều kiện và biến động trong trao đổi ảnh hưởng đến tỷ lệ nhập khẩu trái cây tươi và rau quả sang Nhật Bản trong bất kỳ năm nào.

Nhập khẩu chuối, dứa, đu đủ, xoài và bơ đã được tăng lên do nhận thức của người tiêu dùng lợi ích sức khỏe của họ.

Khối lượng và các loại trái cây tươi và rau quả nhập khẩu đã tăng đều đặn vào Nhật Bản, có ba yếu tố cơ bản: cơ hội cung cấp các sản phẩm trái mùa từ các nước khác trên thế giới

Cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước để phân phối các sản phẩm nhập khẩu
Bãi bỏ quy định của pháp luật kiểm dịch thực vật Nhật Bản là giảm bớt các hạn chế và mở cửa thị trường cho các sản phẩm mới

Cơ hội của Việt Nam

Cơ hội tồn tại trong hợp đồng đang phát triển, nơi mà nhà xuất khẩu Nhật Bản cung cấp hạt giống và hướng dẫn phát triển cho nhiều loại rau quả Nhật Bản được sản xuất và thu hoạch tại nước ngoài trước khi nhập khẩu trở lại Nhật Bản. Đa dạng hóa các kênh phân phối và nhập khẩu, cung cấp cơ hội cho nhập khẩu trực tiếp từ các siêu thị lớn.

Việt Nam có cơ hội xuất khẩu sang Nhật Bản vì sự khác biệt giữa các mùa vụ, khác biệt về chủng loại rau quả do khác biệt về vùng, hoa quả nhiệt đới.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường