Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất rau củ và trái cây của Ấn Độ tăng lên 69,45 triệu tấn
24 | 12 | 2009
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp nhà nước Ấn Độ cho biết, đã có một sự gia tăng trong sản xuất trái cây và rau củ tại Ấn Độ trong những năm gần đây. Sản xuất rau củ và trái cây của Ấn Độ đã tăng đến 69,45 triệu tấn trong năm tài khóa 2008-2009, từ 65,60 triệu tấn trong năm 2007-2008 và 59,56 triệu tấn năm tài khóa 2006-2007.

Sản xuất rau đã tăng lên đến 133,07 triệu tấn trong năm tài khóa 2008-2009, so với 129,26 triệu tấn trong năm tài khóa 2007-2008 và 115,01 triệu tấn năm tài khóa 2006-2007.

Cơ quan Phát triển xuất khẩu Sản phẩm Thực phẩm và Nông nghiệp (APEDA) đang đẩy mạnh xuất khẩu trái cây thông qua một số biện pháp như phát triển cơ sở hạ tầng, thiết lập các khu xuất khẩu nông sản, mở thị trường mới cho xuất khẩu, tham gia hội chợ thương mại quốc tế và cung cấp tài chính hỗ trợ để các nhà xuất khẩu trong một số hoạt động.

Các bước khác bao gồm các chương trình đào tạo tích hợp cho chất lượng và năng suất của hoa quả lựa chọn và thiết lập các cơ sở thí điểm cho hoạt động tiêu diệt côn trùng để đáp ứng yêu cầu cụ thể về kiểm dịch của nước nhập khẩu.(Rauhoaquavietnam)
Báo cáo phân tích thị trường