Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu tôm thẻ chân trắng đạt hơn 50 nghìn tấn
02 | 03 | 2010
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu tôm thẻ chân trắng đạt hơn 50.000 tấn, kim ngạch hơn 300 triệu USD.

Năm 2010, tuy tôm sú vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam, nhưng tôm thẻ chân trắng có khả năng tăng mạnh. Dự báo sản lượng tôm thẻ chân trắng năm nay sẽ tăng gấp ba lần năm 2009, có khả năng lên 150.000 tấn, do vậy kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng gấp hai lần, ước đạt 500-600 triệu USD, chiếm một phần ba kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Theo Cục Nuôi trồng Thủy sản, Việt Nam có thể có lợi thế ở thị trường tôm thẻ chân trắng cỡ nhỏ do có tiềm năng phát triển. Giá thấp, năng suất cao, kích cỡ tôm phù hợp nhu cầu tiêu dùng thế giới là điều kiện để tôm thẻ chân trắng lên ngôi.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường