Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu nông lâm thủy sản và phân bón có xu hướng tăng
02 | 07 | 2010
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, ước kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này trong tháng 6 đạt 950 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm lên 6,38 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón ước đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 444 triệu USD, so cùng kỳ năm trước chỉ bằng xấp xỉ 60% so với cùng kỳ năm 2009.

Nhìn chung khối lượng và giá trị nhập khẩu của tất cả các loại phân bón đều đồng loạt giảm, urê và SA chỉ xấp xỉ bằng 50%, DAP xấp xỉ 30%, NPK xấp xỉ 60% so với cùng kỳ năm 2009. Mặc dù lượng phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc giảm, chỉ bằng 77,7 % cùng kỳ năm trước, nhưng đây vẫn là nguồn nhập khẩu chính trong 6 tháng đầu năm 2010, chiếm tỷ trọng 35,1 %, tiếp theo là Nga 15,5 %.

Về thuốc trừ sâu và nguyên liệu, mặt hàng này ước nhập khẩu tháng 6 đạt 50 triệu USD, đưa trị giá kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2010 đạt 286 triệu USD, tăng 24,6 % so cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là nguồn nhập khẩu số một về thuốc trừ sâu và nguyên liệu, chiếm tỷ trọng 39,9%, tiếp theo là Ấn Độ 10,4%.

Đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, ước nhập khẩu tháng 6 đạt 90 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 487 triệu USD tăng 29,54% so cùng kỳ năm trước.

Nguồn nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ có nhiều thay đổi so với năm ngoái đứng đầu là từ Trung Quốc với tỷ trọng 15,23%, tiếp theo là Hoa Kỳ với 13,86%.

Cũng trong tháng 6, Việt Nam đã nhập khẩu 200 ngàn tấn lúa mì, tương đương kim ngạch 49 triệu USD, đưa lượng nhập khẩu lúa mì 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 1,2 triệu tấn, kim ngạch 289 triệu USD. So cùng kỳ năm trước tăng cả về lượng và giá trị là xấp xỉ 70%.Theo InfoTV
Báo cáo phân tích thị trường