Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tây Ban Nha: Sản lượng thủy sản nuôi trồng giảm lần đầu tiên trong 25 năm qua
20 | 05 | 2011
Hiệp hội các nhà sản xuất thủy sản biển (Apromar) cho biết năm 2010, tổng sản lượng thủy sản biển nuôi trồng của Tây Ban Nha đạt xấp xỉ 43,9 ngàn tấn, giảm 9,4% so với năm 2009, năm sản lượng đạt 48,4 ngàn tấn.
Hơn nữa, giá trị sản xuất năm 2010 cũng giảm 1,7% so với năm 2009, đạt 220 triệu Euro (so với mức 224 triệu Euro năm 2009).

Sự suy giảm này diễn ra tại Tây Ban Nha, bất chấp ngành nuôi trồng thủy sản thế giới tăng trưởng sản xuất với tốc độ hơn 6% hàng năm. Năm 2010 là năm đầu tiên sản lượng thủy sản biển của nước này tụt giảm trong 25 năm qua. Apromar chỉ ra những nguyên nhân của sự sụt giảm này bao gồm:

(1) Các yếu tố bên ngoài như cuộc khủng hoảng tiêu dùng thực phẩm chung tại Tây Ban Nha;
(2) Khó khăn trong vấn đề tín dụng;
(3) Các nông trại mới khó lấy được chứng nhận hoạt động;
(4) Bộ máy quản lý chưa hợp lý, còn phức tạp và chậm chạp;
(5) Cuộc cạnh tranh thiếu cân bằng với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại, làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương.

Các chủng loại thủy sản chính được sản xuất trong năm 2010 là cá tráp, đạt sản lượng 20,36 ngàn tấn, giảm 14,1% so với năm 2009. Cá mú – một loại được nuôi trồng lớn khác, đạt sản lượng 12,5 ngàn tấn (giảm 9,7% so với năm 2009); cá bơn đạt 6,9 ngàn tấn (giảm 16,9%). Sản lượng lươn đạt 446 tấn, cá chỉ vàng đạt 185 tấn.

Năm 2010, khu vực đạt sản lượng cá tráp cao nhất là các đảo Canary, chiếm 30% và khu vực sản xuất cá bơn lớn nhất là Galicia, chiếm 97%.

Kim Dung/AGROINFO
Nguồn: thefishsite.com


Báo cáo phân tích thị trường