Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sắn vượt năm 2010
27 | 06 | 2011
6 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu sắn ước đạt 590 triệu USD, vượt qua tổng giá trị kim ngạch 564,29 triệu USD đạt được của năm ngoái.

Theo thống kê của Hải Quan, trong nửa đầu tháng 6 cả nước xuất khẩu thêm 21.412 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, đạt kim ngạch 10,91 triệu USD.

Lũy kế 5 tháng rưỡi đầu năm 2011, cả nước đã xuất khẩu được 1,56 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, đạt kim ngạch 555,56 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước tăng 43,10% về lượng và tăng 89,12% về giá trị kim ngạch. Như vậy, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đã đạt hơn nửa tỷ USD.

Có thể thấy rằng, những năm gần đây cây sắn là loại cây công nghiệp đã trở thành một trong những loại nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta.

Ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong tháng 6 cả nước sẽ xuất khẩu thêm 70.000 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2011 lên 590 triệu USD, vượt qua tổng giá trị kim ngạch đạt được của năm ngoái.

Được biết trong năm 2010, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đưa về cho nước ta tổng giá trị kim ngạch là 564,29 triệu USD.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường