Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích cây mía tăng 126,4%
01 | 07 | 2011
Các tỉnh có diện tích dẫn đầu là Phú Yên 19.939 hécta, Khánh Hòa 13.987 hécta, Hậu Giang 13.747 hécta, Long An 12.571 hécta, Gia Lai 8.229 hécta…

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến trung tuần tháng 6 cả nước đã thực hiện kể cả trồng mới đạt 169,1 ngàn hécta mía, tăng 126,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các tỉnh phía bắc đạt 38.578 hécta và các tỉnh phía nam đạt 130.562 hécta. Các tỉnh có diện tích dẫn đầu là Phú Yên 19.939 hécta, Khánh Hòa 13.987 hécta, Hậu Giang 13.747 hécta, Long An 12.571 hécta, Gia Lai 8.229 hécta…

Các tỉnh trồng mía trọng điểm thuộc khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đông Nam bộ vẫn đang tiếp tục xuống giống với diện tích triển vọng sẽ tăng hơn năm ngoái.

Theo số liệu đã được ngành Nông nghiệp báo cáo và dự báo của giới truyền thông, năm nay diện tích trồng mía ở nhiều địa phương sẽ gia tăng hơn năm ngoái là do vụ vừa qua ngành Mía đường vừa được giá lẫn được mùa.

Hiện nay cây mía đang chiếm mức tăng diện tích dẫn đầu trong các loại cây công nghiệp ngắn ngày của nước ta.

Vụ 2010/11, cả nước sản xuất được 1,143 triệu tấn đường, vượt 28,4% sản lượng so với vụ trước.

Vì thế, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cần có tâm thế sẵn sàng để bước vào vụ mía… ngọt hơn nữa bắt đầu từ tháng 9 của năm nay.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường