Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gạo hàng hóa có thể đáp ứng xuất khẩu 7 triệu tấn
11 | 07 | 2011
VFA dự kiến năm 2011 sẽ khoảng 7 triệu tấn với 1,9 triệu tấn trong quý 3 và 1,2 triệu tấn trong quý 4.
Tại cuộc họp sơ kết xuất khẩu gạo sáu tháng đầu năm và kế hoạch xuất khẩu gạo sáu tháng cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/7, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết theo dự báo mới nhất, lượng gạo hàng hóa đáp ứng xuất khẩu có thể đạt 7 triệu tấn và tồn kho chuyển sang 2012 ở mức 1 triệu tấn.

Sáu tháng đầu năm 2011, cả nước đã xuất khẩu được 3,912 triệu tấn gạo các loại (giá bình quân 472 USD/tấn, tăng 27 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước), trị giá 1,847 tỷ USD, tăng 17,57% về lượng và tăng 24,71% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.

Theo đánh giá của VFA, xuất khẩu gạo sáu tháng đầu năm đã đạt mức kỷ lục mới trong năm liên tiếp, chất lượng gạo ngày càng ổn định.

Sáu tháng cuối năm, VFA dự kiến trong quý 3 sẽ xuất 1,9 triệu tấn; quý 4 xuất 1,2 triệu tấn, như vậy cộng với lượng gạo 3,9 tấn đã xuất trong sáu tháng đầu năm, dự kiến năm 2011 sẽ khoảng 7 triệu tấn.

Theo VFA, trong tháng ba, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến sản lượng gạo hàng hóa năm 2011 là 6,2 triệu tấn, cộng với tồn kho 2010 chuyển sang 840.000 tấn nên tổng cộng lượng hàng hóa của năm 2011 là 7,04 triệu tấn và xuất khẩu phấn đấu đạt trên 6 triệu tấn.

Tuy nhiên, đến nay đã có sự thay đổi do kết quả xuất khẩu sáu tháng đầu năm vượt mức và tồn kho chuyển sang quý 3 còn nhiều, lượng lúa hàng hóa vụ Đông Xuân và Hè Thu sớm tăng 920.000 tấn so với cân đối trước đây.

VFA cho rằng, việc mua tạm trữ 1 triệu tấn qui gạo lúc này là chưa cần thiết và khuyến cáo các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng để trong trường hợp xuất khẩu chậm, giá lúa biến động xuống dưới 5.000 đồng/kg lúa khô thì mua vào nhằm ổn định thị trường.

Theo Vietnam+Báo cáo phân tích thị trường