Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng sản lượng nông nghiệp phải gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
19 | 09 | 2007
Đây là yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007 diễn ra sáng ngày 11/1 tại Hà Nội.
Năm 2006, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, dịch bệnh, thời tiết phức tạp nhưng ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống của nông dân được cải thiện, góp phần quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều yếu tố kém bền vững, phát triển nông thôn thiếu giải pháp đồng bộ, cải cách hành chính tiến hành chậm. Bộ máy quản lý ngành còn nhiều bất cập, chậm được đổi mới. Năm nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi kết hợp với thâm canh tăng năng xuất, chất lượng, đạt hiệu quả cao, tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm có lợi thế, có thị trường xuất khẩu, đảm bảo sản xuất nông lâm nghiệp có hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh cao nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp trong năm qua, đặc biệt là tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm. Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số điểm yếu của ngành nông nghiệp. Đó là tốc độ công nghiệp hoá- hiện đại hoá ngành nông nghiệp còn thấp, sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản còn kém, ngành nông nghiệp chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn còn chậm và hiệu quả chưa cao, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đồng tình với kế hoạch của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề ra cho năm 2007. Thủ tướng cho rằng; phát triển sản xuất nông nghiệp phải đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết quả nghiên cứu khoa học với sản xuất, tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho lao động dôi dư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng. Ngành nông nghiệp phải đẩy mạnh tiến độ sắp xếp lại nông lâm trường theo đúng lộ trình đề ra, chú trọng công tác xã hội hoá bảo vệ và phát triển rừng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, các doanh nghiệp nông nghiệp phải nỗ lực hơn nữa để tranh thủ cơ hội khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, có kế hoạch chuyển đổi những mặt hàng nông sản mà sức cạnh tranh kém.

Sáng nay, Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2007 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục làm việc.Theo VOV
Báo cáo phân tích thị trường