Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công bố sách "Kiến nghị chính sách thương mại của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam”
20 | 08 | 2011
Theo Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), sắp tới cuốn sách “Kiến nghị chính sách thương mại của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam” sẽ chính thức được công bố.
Cuốn sách được thực hiện dựa trên kinh nghiệm của EuroCham từ việc viết cuốn sách trắng “Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị” từ năm 2008 đến năm 2011. Đây là cuốn sách bao quát các vấn đề chính mà các doanh nghiệp hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhất như: Các vấn đề về thuế, xuất nhập khẩu, quyền sở hữu trí tuệ, môi trường, cơ sở hạ tầng và ban hành văn bản pháp luật... Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập đến các kiến nghị về hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp nhằm nâng cao tiếng nói của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp.
Nhân dịp này, EuroCham và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam cũng tổ chức một cuộc tọa đàm với các đại diện cấp cao của các bộ và cơ quan liên quan tại Hà Nội xung quanh nội dung này.
Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ của tiểu Dự án “Tăng cường năng lực về chính sách thương mại cho các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ thương mại đa biên EU- Việt Nam giai đoạn III (MUTRAP III)./.
Tổng hợp


Báo cáo phân tích thị trường