Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Muối nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng
20 | 09 | 2011
Bộ NN&PTNT có Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra chất lượng đối với muối nhập khẩu.

Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật chất lượng của các loại muối NK (gồm muối công nghiệp dùng trong công nghiệp hóa chất, làm nguyên liệu chế biến muối tinh khiết; muối tinh khiết dùng trong y tế, thí nghiệm, xử lý nước; muối tinh khiết dùng trong tiêu dùng ăn trực tiếp, công nghiệp thực phẩm) và các thủ tục kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra đối với các loại muối đó.

 

Khi muối nhập khẩu về đến cửa khẩu, người nhập khẩu lấy mẫu của lô hàng (ngẫu nhiên), có sự chứng kiến của đại diện cơ quan Hải quan. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, mẫu thử nghiệm phải được giao cho tổ chức thử nghiệm được chỉ định. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối của người NK. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ vào "Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối NK".

 

Nếu lô hàng muối NK không đáp ứng yêu cầu chất lượng, tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra thông báo người NK phải tái xuất lô hàng và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xử lý, giám sát quá trình xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường