Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020
07 | 10 | 2007
Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định 161/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020.

Theo Quyết định trên, phát triển sản xuất muối phải khai thác và phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nước biển, khí hậu, thời tiết của từng vùng, gắn chuyển dịch cơ cấu sản xuất muối với đổi mới công nghệ, đầu tư mới và cải tạo đồng muối để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên đơn vị diện tích; tập trung phát triển sản xuất muối ở những nơi có điều kiện và lợi thế theo hướng tập trung, quy mô lớn, hình thành tổ hợp công nghiệp muối-hoá chất sau muối. Đồng thời, phát triển sản xuất muối phải gắn với xây dựng nông thôn mới, phân công lại lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn.

Mục tiêu chung của Quy hoạch phát triển sản xuất muối là để đảm bảo việc sản xuất có hiệu quả và bền vững; đáp ứng đủ nhu cầu muối tiêu dùng của nhân dân và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp; giảm dần nhập khẩu muối công nghiệp và tăng dần xuất khẩu muối, các sản phẩm sau muối; giải quyết việc làm ổn định, từng bước nâng cao mức sống cho diêm dân và những người lao động trong ngành muối và góp phần tích cực vào việc phòng, chống các bệnh rối loạn do thiếu iốt. Cụ thể, đến năm 2010 diện tích sản xuất muối là 14.500 ha, trong đó muối công nghiệp là 6.000 ha; sản lượng muối đạt 1.500.000 tấn, trong đó muối công nghiệp đạt 800.000 tấn.

Quyết định cũng nêu rõ các giải pháp chủ yếu cho Quy hoạch này. Theo đó, chủ đầu tư tiến hành lựa chọn và xây dựng các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối; xây dựng mới các đồng muối công nghiệp; đầu tư chiều sâu các cơ sở chế biến muối tinh và muối ăn; xây dựng nâng cấp kho dự trữ muối. Ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối; dùng vốn tín dụng và các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối. Ngoài ra còn có các giải pháp khác về khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tổ chức sản xuất.

* Ngày 7/2, xét đề nghị của UBND các tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất đổi hạt 7.706 tấn muối dự trữ quốc gia do Tổng công ty Muối đang bảo quản để kịp sản xuất muối iốt phục vụ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 và trong thời gian giáp hạt. Trong năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Muối mua hoàn trả dự trữ quốc gia đủ lượng muối đã xuất trên. Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí xuất, nhập muối dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành.



(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường