Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
28 | 11 | 2011
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Theo đó, thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (doanh nghiệp) có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 lao động, hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; thi công, xây dựng, lắp đặt: nhà máy nước, nhà máy điện, công trình truyền tải, phân phối điện, hệ thống cấp thoát nước, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, bến xe, xây dựng trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật, cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, công trình thông tin liên lạc, công trình thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp. 
Ngoài ra, việc xác định số thuế TNDN được gia hạn như sau: Số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của DN được gia hạn nộp thuế là số thuế TNDN tạm tính hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2011; DN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế theo quy định. Trường hợp không xác định được số thuế TNDN của các hoạt động được gia hạn nộp thuế thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu của DN. Trường hợp chưa xác định được tỷ lệ doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế trên tổng doanh thu thì DN tự xác định tỷ lệ phần trăm tạm tính và thông báo với cơ quan thuế tại thời điểm tạm tính nộp và điều chỉnh lại theo thực tế khi quyết toán thuế năm 2011. 
Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp đáp ứng nhiều tiêu chí khác nhau để được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế theo quy định có lợi nhất. 
Thông tư cũng quy định cụ thể, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011 không quá ngày 31 tháng 3 năm 2013. 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/1/2012./.
Theo TTXVN


Báo cáo phân tích thị trường