Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiến trúc doanh nghiệp - công cụ hỗ trợ quyết định của nhà quản lý
18 | 11 | 2011
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Thương mại điện tử 2011 với chủ đề "Tái cấu trúc theo hướng xây dựng kiến trúc doanh nghiệp" do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương tổ chức đã thu hút nhiều sự quan tâm của các ban, ngành liên quan.
Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về vai trò của kiến trúc doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015, đáp ứng yêu cầu về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nêu tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Các tham luận đều cho rằng, thời gian qua với tốc độ phát triển nhanh chóng của ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt với sự phát triển của Internet, giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng mạnh, khối lượng thông tin trao đổi ngày càng nhiều. Tuy nhiên, những vi phạm liên quan đến các thông tin cá nhân cũng ngày một nhiều hơn, gây tâm lý lo ngại cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch thương mại điện tử. Kết quả điều tra cho thấy vấn đề bảo mật, an toàn thông tin trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân luôn được các doanh nghiệp đánh giá là một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Chính vì lẽ đó, kiến trúc doanh nghiệp là công cụ hỗ trợ ra quyết định của nhà quản lý; việc xây dựng kiến trúc doanh nghiệp góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời phù hợp với xu hướng thiết kế kiến trúc theo hướng dịch vụ.
Tham dự hội thảo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Tuấn Anh cũng cho rằng: Trong thời đại hiện nay, để thiết lập một nền tảng nhằm thúc đẩy khả năng sinh lợi và tăng trưởng cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp trên thế giới ngày càng quan tâm tới việc xây dựng kiến trúc doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng, kiến trúc doanh nghiệp đặc tả mối quan hệ giữa kiến trúc của công nghệ thông tin và kiến trúc của hệ thống nghiệp vụ; mô tả cách thức hai kiến trúc này tương hợp với nhau để hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ một cách hiệu quả cho hệ thống nghiệp vụ. Vì vậy, kiến trúc doanh nghiệp không chỉ liên quan đến công nghệ thông tin mà còn là cách thức tận dụng, quy trình và tài nguyên để đạt hiệu suất cao hơn và sinh lợi cho toàn doanh nghiệp.
Tổng hợp


Báo cáo phân tích thị trường