Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
kiInfoma dự báo sản lượng ngô toàn cầu 2012/13 đạt 932,11 triệu tấn
07 | 05 | 2012
Theo dự báo mới đây của Informa Economics Inc, sản lượng ngô toàn cầu sẽ đạt 932,11 triệu tấn trong năm tài khóa bắt đầu từ tháng 7/2012 (niên vụ 2012/13).

Tháng trước, các nhà nghiên cứu nông nghiệp tại Memphis, Hoa Kỳ đưa ra dự báo sản lượng sẽ ở mức 918,599 triệu tấn, tăng 5,8% so với mức ước tính 868,017 triệu tấn của niên vụ 2011/12.


Cũng theo Informa Economics, sản lượng ngô của Braxin năm nay sẽ đạt 66 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với mức dự báo cách đây một tháng. Trong khi đó, Memphis dự báo sản lượng ngô của Argentina đạt 21,5 triệu tấn, giảm 0,5 triệu tấn so với dự báo trước đó.


Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ngày 10/4/2012 cũng dự báo sản lượng ngô thu hoạch tại Braxin đạt 62 triệu tấn và Argentina đạt 21,5 triệu tấn. Các số liệu dự báo sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày 10/5 tới đây.  (Bloomberg)
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường