Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Canada muốn Trung Quốc loại bỏ các hạn chế về phế liệu cải dầu (dịch)
04 | 05 | 2012
Hội đồng Cải dầu Canada (CCC) đang xúc tiến làm việc với phía Trung Quốc nhằm thuyết phục nước này loại bỏ các hạn chế thương mại đối với các hạt có dầu – mặt hàng có lợi nhuận cao của Canada, và hy vọng cho một bước đột phá trong năm nay.

Chính phủ Canada và các quan chức thương mại đã thường xuyên thực hiện các chuyến viếng thăm Trung Quốc trong thời gian qua. CCC cũng đang theo đuổi một chương trình nghiên cứu chung để giải quyết mối quan tâm của Trung Quốc liên quan đến vấn đề dịch bệnh trên cây trồng.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường