Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Pakistan, Ấn Độ trong năm 2012 xuất khẩu gạo sẽ tăng 32%
30 | 05 | 2012
Theo dự báo của Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) xuất khẩu gạo trong năm 2012 của Pakistan và Ấn Độ sẽ tăng trưởng 32%.

Trong số đó, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 2,8 triệu tấn đến 3,7 triệu tấn so với năm 2011, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng từ 3,8 triệu tấn đến 5 triệu tấn. ICG cũng dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ tăng từ 7,2 triệu tấn đến 10,5 triệu tấn. Tổng lượng gạo xuất khẩu của thế giới tăng từ 31,5 triệu tấn lên 34,1 triệu tấn. Ở Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ mùa vụ năm nay được dự kiến sẽ bội thu, nâng tổng sản xuất lúa gạo toàn cầu tăng lên 459 triệu tấn.


Nguồn http://www.csh.gov.cn.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường