Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thịt lợn của EU chậm lại
22 | 10 | 2016
Xuất khẩu thịt lợn của EU đang chậm lại, theo dữ liệu mới nhất từ Eurostat công bố. Kể từ khi chạm mức cao kỷ lục trong tháng 6, xuất khẩu thịt lợn của EU đã giảm gần 25% trong tháng 8, xuống còn 180.000 tấn.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 nhưng vẫn cao hơn bất kỳ tháng nào trước năm 2016. Lượng xuất khẩu này cũng cao hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Suy giảm chủ yếu do xuất khẩu sang Trung Quốc chậm lại, mặc dù vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 8/2016, xuất khẩu thịt lợn của EU sang Trung Quốc tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn so với lượng xuất khẩu trong những tháng đầu năm. Xuất khẩu sang các thị trường châu Á khác vẫn mạnh, đặc biệt là xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn quốc, Hong Kong và Philippines đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu nội tạng ít chịu ảnh hưởng của bất kỳ sự suy giảm nào, với xuất khẩu nội tạng của EU trong tháng 8 tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng trưởng chung từ đầu năm đến nay.

Trung Quốc nói chung chiếm khoảng hơn 75% tổng lượng xuất khẩu nội tạng của EU và Trung Quốc đại lục chiếm ơn 60%. Trong số các thị trường nhỏ hơn, Hàn Quốc và Thái Lan tăng nhập khẩu nội tạng trong cùng kỳ so sánh, trong khi Philippines và Việt Nam giảm nhập khẩu.

Giá lợn tại EU tăng phản ánh trong dơn giá xuất khẩu thịt lợn tăng so với năm ngoái. Kết quả là giá trị xuất khẩu thịt lợn tháng 8 của EU đạt 411,3 triệu Euro. Tính chung cả nội tạng và các sản phẩm thịt lợn khác vào thì tổng giá trị xuất khẩu của EU đạt 639,1 triệu Euro, tăng 28% so với tháng 8/2015.

Theo The Pig SiteGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường