Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Y tế ký thông tư mới để bãi bỏ thông tư bị doanh nghiệp khiếu nại
25 | 09 | 2017
Thông tin từ Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ vừa ký Thông tư mới nhằm thay thế Thông tư 03/2017 về quy chuẩn quốc gia sữa dạng lỏng sau khi thông tư này bị các doanh nghiệp khiếu nại.

Cụ thể, trước khi ban hành thông tư về quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng, Bộ Y tế đã phát đi thông tin yêu cầu các doanh nghiệp đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, sau khi ban hành Thông tư 03/2017 về quy chuẩn quốc gia sữa dạng lỏng, các doanh nghiệp “phát hiện” thời điểm ký lại rơi vào 22/3/2017, nghĩa là ngày ký kết đã diễn ra trước khi gửi dự thảo cho doanh nghiệp góp ý.

Trước vấn đề này, nhiều doanh nghiệp đã nhiều lần lên tiếng về việc Bộ Y tế không tôn trọng các góp ý của cộng đồng doanh nghiệp vì đã đã yêu cầu góp ý nhưng không sử dụng ý kiến đóng góp.

Sau khi nhận thông tin khiếu nại từ phía các doanh nghiệp, Bộ Y tế khẳng định sai sót xuất phát từ phần mềm điện tử. Nội dung các ý kiến mà doanh nghiệp đã góp ý cho thông tư vẫn được bộ tiếp thu, xem xét. Được biết, sau khi ký thông tư bãi bỏ, Bộ Y tế sẽ làm lại quy trình cũng như ban hành thông tư mới về quy chuẩn quốc gia sữa dạng lỏng.

 

Theo Thuận Phong

Báo Người tiêu dùngBáo cáo phân tích thị trường