Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phú Thọ trồng mới gần 1.000 ha chè
19 | 12 | 2007
Năm 2007, tỉnh Phú Thọ đã trồng mới gần 1.000 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn tỉnh lên gần 14.000 ha, năng suất đạt gần 7,4 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 80.000 tấn.

Các huyện có diện tích trồng mới chè đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Ngoài các giống chè LDP1, LDP2 đang sử dụng chủ yếu để trồng mới, các huyện còn trồng thử nghiệm một số giống chè chất lượng cao như Phúc Vân Tiên, Keo Am Tích, Bát Tiên.

Công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, sản xuất chè an toàn được các địa phương coi trọng. Nhờ đó diện tích chè không ngừng được mở rộng, năng suất, chất lượng, sản lượng chè liên tục tăng.

Tuy nhiên, kết quả trồng lại diện tích chè cằn, xấu và trồng dặm đạt thấp, việc xây dựng vùng chè an toàn chậm triển khai, năng suất chè trong dân còn thấp so với năng suất chungNguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường