Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp cần biết: Một số quy chế nhập khẩu hàng mây tre lá của Hoa Kỳ
27 | 02 | 2008
Các mặt hàng mây tre lá bao gồm các sản phẩm như: chiếu, mgành, rổ, giỏ, làn xách tay, khay, thùng và các đồ dùng khác được đan hoặc bện hoặc làm từ rơm, tre, mây, song, thanh gỗ mỏng, thân thảo, dây băng nhựa…. Nhập khẩu những mặt hàng này vào Hoa Kỳ phải tuân theo những luật lệ và quy định sau:

- Quy định của Bộ Nông nghiệp (USDA) về giám định xác xuất hàng tại cảng đến các quy định về nhập khẩu và kiểm dịch;

- Luật liên bang về sâu bệnh ở cây (FPPA);

- Luật kiểm dịch thực vật (PQA);

- Các quy định của Cơ quan bảo tồn thuỷ sản và động vật hoang dã (FWS) về giấy phép nhập khẩu, giấy phép xuất khẩu của nước xuất xứ, các quy định về tài liệu giao hàng và hồ sơ theo dõi (nếu sản phẩm được làm từ các loài quý hiếm).

Theo Luật kiểm dịch thực vật (PQA), Luật về các loài quý hiếm (SEA) và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã quý hiểm (CITES), Cơ quan kiểm dịch động thực gật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Cơ quan bảo tồn thuỷ sản và động vật hoang dã (FWS) sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra để đảm bảo những lô hàng nhập khẩu không được sản xuất từ những loài thực vật có nguy cơ diệt chủng (như cây dương xỉ) hay không chứa những loại sâu bệnh có hại cho ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Nếu việc giám định xác xuất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hiện có côn trùng trong hàng nhập khẩu thì toàn bộ lô hàng đó phải được xông khói để khử trùng. Trong trường hợp không xử lý được loại côn trùng đó thì lô hàng sẽ bị từ chối nhập khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết những lô hàng có côn trùng đều có thể xử lý khử trùng và được phép nhập khẩu.

Các loại rổ, rá, giỏ làm từ rơm để dùng ngoài trời sẽ không được nhập khẩu nhưng nếu để dùng trong nhà sẽ được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Các loại rổ, rá, giỏ… làm từ các vật liệu từ cây ngô không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Những lô hàng làm từ các loài cây quý hiếm chỉ được nhập vào tại cửa khẩu/cảng theo chỉ định của FWS và phù hợp các quy định của FWS và Hải quan về việc phải thông báo hàng đến và giám định hàng tại cảng đến. Các lô hàng làm từ các loại cây quý hiếm còn phải được dán nhãn bên ngoài container với tên và địa chỉ của người xuất khẩu và người nhập khẩu, và mô tả chính ác chủng loại và số lượng của các loài trong container đó.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường