Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 1/7/2008: Điều lệ CTCP phải hợp lệ mới được chào bán CK ra công chúng
29 | 02 | 2008
Ngày 26/02/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 304/UBCK-QLPH gửi các công ty chứng khoán về việc tư vấn cho các tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng và niêm yết trên Sở GDCK/Trung tâm GDCK.

Theo UBCKNN, hiện nay, điều lệ hoạt động công ty của một số lượng lớn các công ty cổ phần (bao gồm một số công ty niêm yết) còn có nhiều điểm chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Những công ty cổ phần chào bán chứng khoán ra công chúng trong năm 2007 (năm đầu tiên thực hiện Luật Chứng khoán) có điều lệ hoạt động chưa phù hợp với quy định của pháp luật đã được UBCKNN cho phép có cam kết sẽ đưa vấn đề sửa đổi điều lệ ra Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2008, việc cam kết nói trên sẽ không được UBCKNN chấp thuận trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Do đó, UBCKNN đề nghị các công ty chứng khoán trong quá trình tư vấn niêm yết cổ phiếu và chào bán chứng khoán ra công chúng cho các công ty niêm yết phải sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ – BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính. Còn đối với các công ty chưa niêm yết thì phải sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Doanh nghiệp 2005.Nguồn: Đầu tư Chứng khoán
Báo cáo phân tích thị trường