Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gạo chiếm gần 20% kim ngạch xuất khẩu hàng nông nghiệp
12 | 06 | 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gạo chiếm tới gần 20% trong hơn 6 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của cả nước.
Do giá gạo xuất khẩu ở mức cao nên dù lượng xuất chỉ tăng 22%, đạt 2,27 triệu tấn, nhưng kim ngạch xuất khẩu đã tăng gấp hai lần, lên mức 1,15 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2007, gạo là mặt hàng có mức tăng giá cao nhất, với giá xuất khẩu bình quân 5 tháng đạt 508 USD/tấn, tăng 61%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các mặt hàng nông, lâm sản khác tuy giảm về lượng xuất khẩu nhưng cũng tiếp tục tăng về kim ngạch do có lợi thế về giá.

Trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu 169.000 tấn cao su, đạt kim ngạch 404 triệu USD (giảm 7% về lượng nhưng tăng 24% về kim ngạch), 52.500 tấn điều với kim ngạch 61 triệu USD (giảm 12% về lượng nhưng tăng 17% giá trị).

Lượng xuất khẩu hạt tiêu cũng giảm 8%, chỉ đạt 34.000 tấn, nhưng kim ngạch tăng tới 14% lên 121 triệu USD. Riêng mặt hàng cà phê giảm mạnh cả về lượng và giá trị, với 483.000 tấn (giảm 35%), tương ứng với giá trị 987 triệu USD (giảm 10%).
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường