Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam 4 tháng năm 2008
06 | 06 | 2008
Tính chung, xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm đạt trên 1,67 triệu tấn, với trị giá 815,87 triệu USD, tăng 19,66% về lượng và tăng 86,08% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Philipine là thị trường nhập khẩu gạo nhiều nhất trong 4 tháng năm 2008
Trong tháng 4/2008, xuất khẩu gạo cả nước đạt 656.611 tấn với trị giá 370,59 triệu USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 45,42% về trị giá so với tháng 3/2008; tăng 12,68% về lượng và tăng 104,12% về trị giá so với tháng 4/2007. Tính chung, xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm đạt trên 1,67 triệu tấn, với trị giá 815,87 triệu USD, tăng 19,66% về lượng và tăng 86,08% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Về thị trường xuất khẩu:

Tháng 4/2007, xuất khẩu gạo sang thị trường Philippin đạt 289.140 tấn, với trị giá 149,25 triệu USD, tăng 31,3% về lượng và tăng 53,47% về trị giá so với tháng 3/2008. Tổng lượng gạo xuất khẩu sang thị trường Philippin 4 tháng đầu năm 2008 đạt 682.956 tấn, với trị giá gần 317,38 triệu USD, tăng 117,71% về lượng và tăng 224,88% về trị giá so với cùng kỳ 2007.

Tiếp đến là thị trường Cuba, với lượng xuất 289.140 tấn gạo trong tháng 4/2008. Tính chung 4 tháng với lượng xuất 184.775 tấn, giá trị đạt 124,87 triệu USD.

Về chủng loại:

Tháng 4/2008, xuất khẩu gạo 25% tấm đạt 274.014 tấn, với trị giá 137,31 triệu USD, tăng 14,55% về lượng và tăng 31,07% về trị giá so với tháng 3/2008. Xuất khẩu gạo 25% tấm sang thị trường Philipine đạt tới 269.790 tấn (chiếm 98,46%) với trị giá so với tháng 3/2008. Xuất khẩu gạo cùng loại sang thị trường Nhật Bản cũng đạt 3.000 tấn với trị giá 1,425 triệu USD...

Gạo 5% tấm xuất khẩu trong tháng 4/2008 đạt 129.150 tấn, với trị giá trên 91,55 triệu USD, giảm 13,59% về lượng, nhưng tăng 9,6% về trị giá so với tháng trước.

Đặc biệt trong tháng 4/2008, xuất khẩu gạo 15% tấm, tăng tới 120% về lượng và tăng 174,88% về trị giá so với tháng 3/2008, đạt 129.150 tấn, trị giá 91,55 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Cuba đạt 118.450 tấn (chiếm 91,72%) với trị giá 84,98 triệu USD; tăng 171% về lượng và tăng 211% về trị giá so với tháng 3/2008.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường