Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trồng 10.000 ha cây cao su ở Lai Châu
21 | 06 | 2008
Công ty cổ phần Cao su Lai Châu sẽ trồng mới 10.000ha cao su tại tỉnh Lai Châu trong giai đoạn từ nay đến 2012.
Công ty Cao su Lai Châu, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ra mắt ngày 18/6 và tổ chức ra quân trồng cao su năm 2008. Công ty được tạm giao 1.400 ha đất khai hoang trồng cao su và làm đường.

Theo kế hoạch trong năm 2008, Công ty sẽ tổ chức trồng từ 700 đến 1.000ha cao su có chất lượng cao và hoàn thành dự án trồng mới 10.000ha vào năm 2012.

Bên cạnh việc trồng mới cây cao su, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy chế biến và các công trình phụ trợ, hình thành các cụm kinh tế kỹ thuật và cụm dân cư, đảm bảo đủ điều kiện về đời sống cho hàng vạn công nhân lao động tại địa phương.

Lai Châu đã xác định cây cao su là cây trồng đa năng có thể phát triển và đem lại lợi ích lâu dài. Theo qui hoạch, từ nay đến năm 2010 tỉnh sẽ phát triển 5.000ha và đến năm 2015 sẽ nhân rộng lên 20.000ha cao su theo hướng trồng cao su đại điền./.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường