Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Phước: cao su tiểu điền diện tích lớn, năng suất thấp
09 | 07 | 2007
Theo Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA), năm 2005, cả nước có khoảng 478.600 ha cao su, với tổng sản lượng thu hoạch đạt 513.500 tấn. Riêng ở Bình Phước đã có 102 .678 ha cao su, trong đó có 85.500 ha đang cho khai thác, với tổng sản lượng khoảng 120.000 tấn/năm, trong đó, diện tích cao su tiểu điền chiếm gần 50%. Nếu tính chung trong cả nước, thì diện tích cao su tiểu điền hiện nay chiếm khoảng 195.000 ha. Tuy chiếm 40,7% tổng diện tích, nhưng sản lượng của các vườn cao su tiểu điền đạt năng suất thấp, chỉ chiếm 13,9 % sản lượng cao su của nước.

Nguyên nhân năng suất ở vườn cao su tiểu điền đạt thấp là do từ năm 1992 đến 1997, cao su tiểu điền được khuyến khích trồng theo dự án trồng rừng của Chính phủ, hoặc do nông dân tự đầu tư, từ việc trồng cao su một phần để phủ xanh đất trống đồi núi trọc và có được thêm phần thu nhập từ khai thác mủ để cải thiện thêm đời sống, nhưng do thiếu vốn đầu tư, kỹ năng kém đã làm cho cây cao su cho năng suất thấp: 1 ha cao su quốc doanh trong suốt thời kỳ kiến thiết cơ bản thì được đầu tư với giá từ 36 đến 40 triệu đồng, trong khi cao su tiểu điền chỉ ở khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng. ngoài ra, nhiều diện tích cao su chưa đến tuổi khai thác, nhưng thấy cao su được giá không ít hộ nông dân đã hám lợi, ép cây cao su cho sản phẩm sớm, nên vườn cây nhanh suy kiệt... Vì vậy, vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào các địa phương có nhiều diện tích cao su tiểu điền đưa được công tác khuyến nông và chuyển giao, quản lý kỹ thuật trồng mới, chăm sóc cao su.... đến với người nông dân có vườn cao su tiểu điền./.TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường