Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hợp tác xã Thạch Vỹ: Vùng rau an toàn có thu nhập 60 - 70 triệu đồng 1ha
26 | 07 | 2008
Mở rộng diện tích quy hoạch những vùng rau an toàn là hướng đi tích cực của huyện Lâm Thao, HTX Thạch Vỹ (xã Tứ Xã) là một trong những mô hình phát triển và làm tốt công tác.^
Diện tích được quy hoạch là khu đồng Bồi có diện tích 3 ha trồng rau an toàn của HTX, được bà con nông dân thâm canh rau màu liên tục, trồng phù hợp các loại rau theo từng mùa vụ với các loại rau: Mướp đắng, rau cải, hành tỏi, cà pháo, rau gia vị... Để triển khai sản xuất ra an toàn được thuận lợi, HTX nông nghiệp đã mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh và xây dựng hệ thống tưới tiêu luôn đảm bảo phục vụ tốt cho các diện tích này. Do có sự chỉ đạo tốt từ huyện đến cơ sở các hộ nông dân đã thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn nên toàn bộ diện tích rau an toàn của HTX phát triển tốt, cho năng suất chất lượng cao. Theo đánh giá, 1ha rau trong vùng sẽ cho thu nhập bình quân khoảng từ 60 – 70 triệu đồng/1 vụ thu hoạch và quan trọng hơn đây là nguồn rau luôn mang lại sự an toàn không có độc hại cho người tiêu dùng.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường